Sepetteki Ürünler

E TİCARET MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

E TİCARET MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Taraflar

1.1. Satıcı

Adı: M.D. Premium E-Likit  

Adresi: DES Sanayi Sitesi 104 Sokak A07 Blok No: 54 – 56 Yukarı Dudullu / Ümraniye / İstanbul –

Türkiye

Telefon: +905348509200

E mail: destek@mdlikit.com

1.2. Alıcı

Adı – Soyadı:

TCK. No:

Adresi:

Telefon:

E-mail:

Madde 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’ nın SATICI’ ya ait www.mdlikit.com  internet sitesinden  

ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili

olarak Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun

ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin

saptanmasıdır.

Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel

nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa

konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı,

şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet

ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri   ortamda teyit

ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

www.mdlikit.com  sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine

düzenlenen fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri  ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder. SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’ nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

Alınan Ürün /Ürünler

Adı, kodu : … adet

Toplam Satış Bedeli : …. –TL/USD

Ödeme Şekli: Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)

Teslim Edilecek Kişi :

Telefon numarası :

Teslim Edilecek Adres :

Fatura Edilecek Kişi/Kurum :

Fatura Adresi :

Vergi Dairesi :

Vergi Sicil Numarası :

Kargo Ücreti : … -TL/USD

Teslimat adresi Türkiye dışı olan ülkelerde gönderim bedeli ve gümrükte doğabilecek ekstra giderler

ayrıca ilave edilecektir.

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan ../../…. tarihidir.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında

gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve

sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine

getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen

mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza

vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve

yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine

getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30

(otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş

olacaktır.

Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Satıcı, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair

Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında

eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler www.mdlikit.com  den alışveriş yapamaz. Alıcı, web

sitesinden alışveriş yaparak 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eder. 18 yaşından büyük olmayan

bir kullanıcının www.mdlikit.com  üzerinden hesap açarak yapmış olduğu eylemlerden Satıcı hiçbir

şekilde sorumlu tutulamaz.

5.3. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.mdlikit.com  sorumlu

değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla

internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından

sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.

5.4. www.mdlikit.com  den kredi kartı (Visa, MasterCard vs.) ya da banka havalesi ile alışveriş

yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren 1 iş günü içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir.

Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın

yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da

posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

5.5. Banka havalesi ile ödemesi yapılacak siparişlerde, her sipariş sonrası doldurulması gereken bir

“ödeme bildirim formu” vardır. Ödeme bildirim formu, alıcının, satın almış olduğu ürün/ürünlerin

tutarını, satıcıya ödemiş olduğunu belirten bir form olup satıcı nezdinde bu işlemlerin daha hızlı ve

doğru bir şekilde yapılmasını sağlar. Alıcının, satıcı hesaplarına ödemesi gereken tutarı havale geçmiş

olmasına rağmen bu formu doldurmamış olmasından, ya da eksik/hatalı doldurmuş olmasından

kaynaklı gecikmelerden M.D. Premium E-Likit hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.6 Alıcının sipariş ettiği ürünlerin teknik özellikleri asil olarak üreticinin teknik dokümanlarında yer

almaktadır, üreticinin sunmuş olduğu verilerdeki hata ve yanlışlıklardan www.mdlikit.com  sorumlu

değildir. www.mdlikit.com  sitesi üzerinden yayınlanan teknik yada görsel bilgiler tamamen

müşterilerine kolaylık olması içindir, yayınlanan verilerin uygunluğu tamamen alıcının

inisiyatifindedir. Satıcının ön bilgilendirmesi garanti anlamına gelmez.

5.7 Görselde görünen ürün ile teslim edilen ürün arasında, web ortamı sebebiyle renk, boyut ve yazı

farklılıkları olabilir. Asıl kriter ürüne ilişkin üretici teknik datalarıdır.

5.8 Teknik datalar, üreticileri tarafından belirli zaman aralıklarında güncellenmektedir.

www.mdlikit.com  bu güncellemeleri yakından takip edip siteye yüklese de, stoklarındaki ürünler ile

uyumluluğunu %100 garanti edemez.

5.9 www.mdlikit.com  bir web sitesine doğrudan bir link veriyor ise, verilen link in içeriği ve

kullanımına ilişkin tüm sorumluluk, kullanıcının olup link in kullanımı ve içeriği sebebiyle

www.mdlikit.com  un hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.10 www.mdlikit.com  sitesindeki tüm teknik veriler ve görseller, kullanıcı tarafından herhangi bir

nedenle veya ticari maksatla kullanılmaz.

5.11 www.mdlikit.com  dan, mesai saatleri dışında, hafta sonu ve resmi tatillerde veya şirketin

bütünün ya da belli bir kısmının idari izinli olarak sayıldığı tarihlerde verilen siparişler, ödemelerinin

hesaplara aktarılmasını takiben ilk iş günü içerisinde işleme alınacaktır.

5.12 www.mdlikit.com  internet adresinde görünen ürün stokları, aynı anda aynı ürüne farklı kişilerce

birden fazla sipariş geçilebileceğinden ötürü değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla nihai alınabilecek ürün

stoğu, sepete atılan ürünler değil, sipariş esnasında sistemin onay verdiği ürünler olacaktır.

5.13 www.mdlikit.com  internet adresinde yapılan alış veriş esnasında döviz kurundaki değişimlerden

ötürü fiyatlarda anlık dalgalanmalar görülebilir. Bu noktada nihai fiyatlandırma, sipariş onay mailinde

görünen fiyatlardır.

5.14 Web sitesindeki bazı ürünlerin detay sayfalarında “Obsolete” ibaresi yer almaktadır. Bu, üreticisi

tarafından ilgili ürünün artık üretilmeyeceği ve dolayısıyla devamlılığının olmayabileceği anlamını

taşır. M.D. Premium E-Likit    A.Ş., bu bilgilerin en güncel hallerini web sitesine koymaya çalışsa da,

bilgilerin doğruluğundan ve bu bilgilerden doğabilecek hiç bir kanuni yaptırımdan sorumlu değildir.

Bu noktada tüm sorumluluk alıcıya aittir.

5.15 Web sitesindeki bazı ürünlerde “Muadil” seçeneği yer almaktadır. Muadil ürün, ilgili ürünün

yerine geçebilecek benzer özellikte veya farklı markada aynı özellikteki ürünler anlamına gelmektedir.

M.D. Premium E-Likit    A.Ş., ürün muadillerini teknik datalara ya da üreticilerden aldığı geri bildirimlere

göre web sitesinde güncellemekle birlikte bilgilerin doğruluğunu yüzde yüz garanti edemez. Muadil

araştırmalarında nihai karar alıcıya ait olup, hatalardan dolayı doğabilecek hiçbir hukuki yaptırımı

kabul etmemektedir.

5.16 Web sitesi üzerinde bir mesajlaşma modülü yer almaktadır. Bu modül, M.D. Premium E-Likit    A.Ş.

nin müşterilerine daha hızlı ve daha etkin bir şekilde hizmet verebilmesini amaçlayarak hazırlanmıştır.

Bu modülü kullanarak web sitesi üzerindeki trafiğinizi ve web sitesine girişte kullandığınız cihaz,

tarayıcı, lokasyon, v.b. bilgileri M.D. Premium E-Likit ve Zopim Uygulama Yöneticisi ile paylaşmayı

kabul ve taahhüt etmiş olursunuz.

5.17 www.mdlikit.com  üzerindeki teknik datalar kullanıcıların aradıkları ürün hakkında daha

rahat bilgi toplayabilmesi amacı ile M.D. Premium E-Likit tarafından derlenmektedir. Fakat M.D. Premium E-Likit

  A.Ş., bu teknik dataların bahsi geçen ürünleri refere ettiğine yüzde yüz garanti veremez.

Teknik dataların kullanımı ile alakalı sorumluluk kullanıcının insiyatifindedir.

5.18 www.mdlikit.com  üzerinden verilebilecek siparişlerin alt limiti KDV hariç 2 dolardır. Bu tutarın

altında web sitesi üzerinden sipariş verme imkanı yoktur.

5.19 M.D. Premium E-Likit    A.Ş., web siteleri üzerinden kullanıcılarına sunmuş olduğu tüm kampanya ve

promosyonları her hangi bir duyuruya gerek kalmaksızın iptal etme, değiştirme hakkını saklı tutar.

5.20 200 TL nin altındaki tüm siparişlerden kargo ücreti alınmaktadır. Bu ücret, alıcının siparişini

satıcının deposundan, veya şubelerinden kendi teslim almış olsa dahi ödeyeceği tutara ve faturasına

yansıtılacak bir ücrettir ve alıcıdan tahsil edilecektir.

5.21 www.mdlikit.com  ve b2b.www.mdlikit.com web sitelerinden yapılan alışverişlerde bir “para puan” uygulaması vardır. Bu uygulama kapsamında kazanılan para puanların yüzdesi ve kullandırılma şartları tamamen M.D. Premium E-Likit insiyatifinde olup, uygulamada değişiklik yapılması ve sonlandırılması hakkı da tamamen M.D. Premium E-Likit  Elektroniğin insiyatifindedir. Bu belirtilen şartlar ile ilgili alıcılara hiçbir uyarı bilgilendirme yapılma şartı yoktur.

5.22 Satıcının bahsi geçen web siteleri üzerinden yaptığı satışlarda “Saat 15:00’ a geçilen siparişlerde

aynı gün kargo” uygulaması, o anki operasyonel yoğunluk ya da geçilen siparişin kalem adedine bağlı

olarak gerçekleştirilememesi satıcının sorumluluğunda olmadığı gibi, kargo şirketleri ve diğer dış

kaynaklı etmenlerden dolayı bu uygulamaya konu olan vaadin yerine getirilememesinden M.D. Premium E-Likit sorumlu tutulamaz.

5.23 Web sitesi üzerinde bir ürüne dair birden fazla fiyatlandırma bulabilir. Bu durum malzemenin

minimum paket adedi ile ilişkilidir. Bir malzemeden minimum paket adedinin üstündeki alımlarda

satıcının belirleyeceği bir oranda iskonto uygulanmaktadır.

5.24 www.mdlikit.com web siteleri en şekilde Google Chrome web tarayıcısı ile çalışmaktadır. Diğer web tarayıcılarından yapılan işlem ve gösterimler ile ilgili hatalardan satıcı sorumlu değildir.

Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi

kabul ve taahhüt eder.

6.2. Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede

belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3. Alıcı, www.mdlikit.com  internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve

diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme

sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının

kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs.

konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri

 ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım

talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.mdlikit.com

sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve   ortamda

gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.5. Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına

zarar vermemeyi, bandrolünü yırtmamış tahrip etmemiş olmayı, ürünü hiçbir şekilde kullanılmamış

olmayı, başka bir ürünle değiştirmemiş olmayı, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi

kabul ve taahhüt eder.

6.6 Herhangi bir kusurdan ötürü iade edilmek istenen ürün şirketimize anlaşmalı kargo şirketi aracılığı

ile ulaştırıldıktan sonra ürün teknik incelemeye tabi tutulur. Bu inceleme sonucu verilen uygunluk

raporuna göre ürünün iadesinin kabul edilmesi durumunda, alıcı ile iletişime girilerek ya mevcut

başka bir ürün ile değişimi sağlanır, ya da para iadesi gerçekleşir. Bu işlemler toplamda 3 ila 15 günlük

bir süre zarfını kapsar.

Madde 7- Sipariş/Ödeme Prosedürü

Sipariş: Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit

tutarları) alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu

6.7 Alıcının www.mdlikit.com üzerinden oluşturduğu siparişin içerisinde SENSECAP M1 LORAWAN GATEWAY ürünleri olması durumunda iş bu sözleşmeye ilaveten EK-1 Protokolünde yer alan maddeleri de alıcı kabul etmiş sayılır.

Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili

gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

www.mdlikit.com  üzerinden sadece mevcut stokta stoğu görünen malzemelerin siparişi yapılabilir.

Diğer tüm stok verileri, sadece bilgilendirme amaçlı olup sistem üzerinden satışa kapalıdır. Mevcut

stokta olmayan ürünlerin siparişi için müşteri hizmetlerini arayabilir, haber ver modülünü kullanabilir

ya da destek@mdlikit.coma mail atabilirsiniz.

Minimum Sipariş Adedi; Mevcut stokta olan bir ürünün satılabilecek en küçük miktarını tanımlar.

www.mdlikit.com  üzerinden yapılacak alış verişler  ürünlerin Minimum Sipariş Adetleri ve katları

kadar olmalarıdır. Minimum sipariş adedinin altında veya katlarının haricinde her hangi bir satın alım

yapılamaz.

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıya

sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir.

Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin

verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’ nin) satıcı

hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.

İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya

stok problemi ile karşılaşılması durumunda alıcı hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay

vermesi durumunda alıcıya eşit kalitede ve muadili olan aynı fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da

alıcının arzusu ve seçimi doğrultusunda, yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya

da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya alıcı veya satıcı tarafından

sipariş iptal edilebilir.

Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde alıcı bu

durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü

belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda alıcının

satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır

Ödeme:

www.mdlikit.com  ‘de, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara

nakit havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı kendisine en uygun bankayı

seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya

EFT yaparken “Gönderen Bilgilerinin” Fatura Bilgileri ile aynı olması , banka nezdindeki havale

açıklama kısmına havale sipariş numarasının yazılması ve havale tutarı ile “ödenecek tutarın” birebir

aynı olması gereklidir. Sipariş verildikten sonra 1 iş günü içerisinde yapılmayan havalelerde sipariş

iptal edilir. Banka havalesi ile ödemesi yapılacak siparişlerde, her sipariş sonrası doldurulması gereken

bir “ödeme bildirim formu” vardır. Ödeme bildirim formu, alıcının, satın almış olduğu ürün/ürünlerin

tutarını, satıcıya ödemiş olduğunu belirten bir form olup satıcı nezdinde bu işlemlerin daha hızlı ve

doğru bir şekilde yapılmasını sağlar. Bu formun üzerindeki “Ödeme yapılan banka”, “Ödemeyi

gönderen kişi”, “Ödenen tutar” kısımları eksiksiz doldurulmalıdır. Alıcının, satıcı hesaplarına ödemesi

gereken tutarı havale geçmiş olmasına rağmen bu formu doldurmamış olmasından, ya da eksik/hatalı

doldurmuş olmasından kaynaklı gecikmelerden M.D. Premium E-Likit hiçbir şekilde sorumlu

tutulamaz.

Madde 8- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü

Sevkiyat:

Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo Şirketine

verilir.

Teslimat:

Ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo ile alıcının adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi,

Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren 30 gündür. Alıcıya

önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla on gün

uzatılabilir. Türkiye dışındaki teslimatlarda gümrük işlemleri sebebiyle doğabilecek ek süreler ayrıca ilave edilecektir.

Alıcı, M.D. Premium E-Likit ’ ın teslimat lokasyonuna göre hiçbir neden belirtmeksizin satış iptali yapma hakkını saklı tuttuğunu kabul eder. Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik

olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma

olabilir. Bu sarkmalardan dolayı alıcı  satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, Alıcı’dan

başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul

etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcının yerinde olmamasından doğabilecek

ekstra kargo bedellerinden ve gecikmelerden alıcı sorumlu olup, satıcı sorumlu değildir. Belirtilen

günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri

hizmetlerine destek@mdlikit.come-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.

Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine

tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin

orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla

tespit edilmesini isteme hakkı alıcıda vardır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo

Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş

ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcı Müşteri Hizmetlerine

bildirilmelidir.

Madde 9- Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü

www.mdlikit.com  üzerinden satın alınan ürünlerde aşağıdaki şartlar dahilinde cayma veya iade

hakları söz konusudur.

9.1. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsımda alıcının, satın aldığı ürün / ürünleri

kargo firmasından teslim aldıktan sonra hiçbir koşul belirtmeksizin 14 gün içerisinde cayma hakkını

kullanarak iade edebilme hakkı vardır. Cayma hakkını kullanmak için yine web sitesi üzerinde

siparişlerim sekmesi altında “İptal ve İade” seçeneği bulunmaktadır. İade seçeneğine tıklandıktan

sonra açılan formun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekir. Bu kapsamda iade edilmek istenen ürün

/ ürünlerin satıcıya gönderimi esnasında, satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketi aracılığı ile yapılırsa

alıcı hiçbir kargo ücreti ödemeyecektir.

İade kapsamındaki koşullar aşağıdaki gibidir,

• Hesabım sekmesindeki “İade Formu” eksiksiz doldurulmalıdır

• Kargo firmasının siparişi alıcıya tesliminden itibaren en geç 14 gün içerisinde yapılmalıdır.

• 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca mutlak suretle ürün/ürünlerin faturasını alt

kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz bir şekilde doldurup imzalayarak, varsa sevk irsaliyesi ile birlikte

cayma tebligatını yaptığı tarih itibari ile 10 gün içerisinde göndermelidir. (İade edilmek istenen

ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte

gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI

kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

• Orijinal ambalajlarının ve/veya M.D. Premium E-Likit tarafından hazırlanan ambalajların hiçbir

şeklide açılmamış, bozulmamış olması ve bandrolünün yırtılmamış, tahrip edilmemiş olması

gerekmektedir.

• Açıkça müşterinin özel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış ürünlerin (custom design) iadesi

mümkün değildir.

9.2. Yukarıdaki koşulların sağlanması durumunda iade edilecek ürün/ürünler M.D. Premium E-Likit    A.Ş.

ve gerekirse ürünlerin üreticileri tarafından incelenip iadeye uygun olup olmadıkları değerlendirilir.

Bu işlemin süresi 1-15 gündür. Ürünleri iadesine uygun olduğunun değerlendirilmesi takdirinde ürün

bedeli, alıcıya hangi ödeme aracı ile satın alım yapmışsa o şekilde geri ödenir. Bunun da süresi

maksimum 10 gündür. Kredi kartlarında bankadan kaynaklı gecikmelerden dolayı M.D. Premium E-Likit sorumlu değildir.

9.3. Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma

hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin

kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.

Satıcı, alıcı tarafından gönderilen malın iadesinin imkansızlaştığını düşünüyorsa, bu durumu malı

teslim aldığı tarihten en geç 3 gün içerisinde alıcıya bildirmelidir.

9.4. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme

gereği alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani satıcı, bir iade işlemi söz konusu

olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani satıcı ilgili tutarı Bankaya

nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür

gereğince alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, alıcının Bankaya bedeli tek

seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

9.5. 6502 Sayılı yasa kapsamı dışındaki Ticari nitelikteki işlerde ayıp, gizli ayıp veya iadeye ilişkin

hususlarda Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli olacaktır.

Madde 10-Garanti

www.mdlikit.com  , sadece üreticilerinden aldığı ürünlerin devredilebilecek üretici garantileri olmaları

durumunda, üreticinin belirleyebileceği bir süre dahilinde garanti sürecini başlatabilmek adına alıcıya

yardımcı olur. Bu noktada alıcı, iade etmek istediği bozuk/kusurlu ürünü satıcıya ulaştırmalıdır. Taklid,

imitasyon veya orjinal olmayan ürünün, orjinali yerine iade edilmek istendiğinin anlaşılması

durumunda yürürlükteki kanunların gerektirdiği işlemleri yapmakta özgürdür. Bu noktada tüm

sorumluluk alıcıya aittir. www.mdlikit.com  un Üreticiler haricinde tedarik ettiği ürünlerde ise somut

ve müspet bir garanti uygulaması yoktur. Bu durumda garanti tamamen satıcının insiyatifindedir. Bu

koşullar altında doğabilecek her türlü talep neticesinde www.mdlikit.com  sorumlu değildir.

Satıcının garanti sorumluluğu

yalnızca 6502 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir.

Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli olacaktır.

Madde 11- Gizlilik

Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği

bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir.

Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi

elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz. Kredi Kartı

bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması

için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün

teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler

hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir. Sitenin güvenliğinin veya

kullanım koşullarının kullanıcı tarafından suç teşkil edecek ihlali hallerinde, ilgili kişinin teşhis ve

kovuşturmaya yarayacak bilgileri emniyet güçleri ile paylaşılacaktır.

Madde 12- Web Sitesi Güvenliği

www.mdlikit.com  en gelişmiş şifreleme sistemlerinden biri olan RapidSSL TLS 1.0 sürümünü kullanır.

Bu, bilgisayar ağı üzerinden güvenli haberleşmeyi sağlayan bir kriptolama protokolüdür. Bu protokolü

de bilgisayarınızda aktif bir şekilde kullanabilmeniz için protokolü destekleyen güvenli bir tarayıcı

gerekir. Güvenli bir tarayıcıdan siteye giriş yaptığınız takdirde bilgilerinizi tarafımıza en güvenli yoldan

aktarmış olursunuz. Ama şu da unutulmamalıdır ki internet ortamında hiçbir verinin güvenilirliği

yüzde yüz değildir. Kişisel bilgilerinize ait risk bu noktada size aittir.

Madde 13- Siteye Erişim, Hesap Bilgilerinin Korunması

www.mdlikit.com  dan alışveriş yapabilmek için ,alıcının bir kullanıcı adı ve şifre oluşturması

gerekmektedir. Bu kullanıcı adı ve şifreyi sadece alışveriş yapan kişi belirler ve o kişiye özeldir.

Kullanıcı adı ve şifresi doğru ve eksiksiz olmalıdır. Kullanıcı adı ve şifresi nin ikisi birlikte alıcının kimliği

olarak anılacak olup, bu kimliğin güvenliği ve gizliliği tamamen alıcının sorumluluğundadır. Alıcının

Kimlik bilgileriyle farklı kişi veya kurumların site içerisinde yapacakları her türlü faaliyetten tamamen

alıcı sorumlu olacaktır. Dolayısıyla, alıcının dışında herhangi birinin, alıcının kimliğiyle siteye giriş

yaptığını, alıcının fark etmesi durumunda destek@mdlikit.coma, bu durumu şikayeten mail atmalıdır.

www.mdlikit.com  kimlik bilgilerini izleme ve kendi takdirine bağlı olarak bunu değiştirilmesini isteme

veya silme hakkını kendine saklar. Alıcı İnternet ortamında hiçbir verinin yüzde yüz güvenli olmadığını

bilir. www.mdlikit.com  en gelişmiş güvenlik sistemlerini kullansa da bilgilerin kötü niyetli 3.

Şahıslarca kullanımına ait risklerin bulunduğunu ve bunda M.D. Premium E-Likit a atfı kabil bir sorumluluk bulunmadığını bilir ve kabul eder.

Madde 14- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca

her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın

yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunmasına Dair yasa

Kapsamına girmeyen, Ticari nitelikteki işlerde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra daireleri yetki ve

görevli olacaklardır.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. …/…/…

Satıcı

Alıcı

M.D. Premium E-Likit     

Sohbet
1
Yardım İster misiniz?
Scan the code
Merhaba!
E TİCARET MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ile ilgili sorunuz mu var?

(10:00 İLE 20:00 SAATLERİ ARASINDA YAZABİLİRSİNİZ)